Danh mục: can đảm

Can đảm thực sự là gì? Hồi còn là một thiếu niên, trong xóm của…