Danh mục: Nhân Bản

Định nghĩa: “Kiêu ngạo là lòng yêu quá mức đối với sự ưu tú của mình…

“Xuân sang hoa tươi màu, Đàn chim tung cánh chào. Hương xuân bay phương nào…

No place like home. Từ “nhà” trong tiếng việt mang nhiều ý nghĩa. Một trong…

1 2