Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C – Ngày 13/01/2019

Lời Chúa: Lc 3,15-16.21-22

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA ĐỂ GÁNH TỘI TRẦN GIAN

“Đức Giêsu chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra”
(Lc 3,21)

Nghe nói đến phép rửa, chúng ta thường nghĩ đến phép rửa mà Chúa Giêsu đã lập để giải thoát con người khỏi tội lỗi, trở nên thụ tạo mới và được nên con cái của Thiên Chúa, trong Nước và Thánh Thần. Trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, chúng ta vừa nghe đến một phép rửa khác. Đó là phép rửa sám hối của Gioan, để đón chờ Đấng Mêsia. Vậy, cả hai phép rửa trên đều dành cho những người tội lỗi, thế thì tại sao Chúa Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Thánh Thiện tuyệt đối, Đấng mà Gioan đã loan báo “Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người” (Lc 3,16), lại đứng chung với những người tội lỗi chờ đến lượt mình để chịu phép rửa sám hối bởi một người phàm?

Chúng ta hãy nhìn vào chính cuộc đời của Chúa Giêsu để tìm câu trả lời. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà trở nên như một phàm nhân (x. Pl 2,6-8), chấp nhận sinh ra và sống địa vị thấp kém trong xã hội loài người qua mầu nhiệm Giáng Sinh. Ngài đến trần gian để giao hòa con người với Thiên Chúa, giải thoát con người khỏi đau khổ, khỏi tội lỗi và khỏi chết đời đời. Hôm nay, Chúa Giêsu đã hạ mình bước xuống dòng sông Giođan, đứng vào hàng ngũ những người tội lỗi để được chịu phép rửa. Ngài hạ mình xuống tận cùng của thân phận tội lỗi loài người không phải vì tội của Ngài, cũng không phải là để lên án người tội lỗi, nhưng là để cảm thông, chia sẻ và nâng con người tội lỗi lên. Vì thế, Gioan đã giới thiệu về Đức Giêsu rằng “đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Như vậy, trước khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã chịu phép rửa của ông Gioan để mạc khải sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài sẽ giải thoát dân người với tình yêu và tấm lòng của Người Mục Tử Nhân Lành, như trong bài đọc 1 sách Tiên Tri Isaia nói đến (x. Is 40, 1-5,9-11). Việc Chúa Giêsu bắt đầu công khai sứ vụ cứu độ qua việc chịu phép rửa, càng trở nên giá trị và ý nghĩa hơn bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và Chúa Cha, “Thánh Thần ngự xuống trên Người và có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22).

Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta được nhắc nhớ đến Phép Rửa Tội mà mình đã lãnh nhận. Chính Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, tẩy rửa tâm hồn trong Thánh Thần và lửa. Khi đó, chúng ta được trở nên thụ tạo mới và được trở nên con cái của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hãy dành thời gian nhìn lại con người mình. Chúng ta đã sống hồng ân đức tin đã lãnh nhận như thế nào? Chúng ta có ý thức gìn giữ cho chiếc áo trắng trong ngày rửa tội tượng trưng cho tâm hồn được mãi tinh tuyền? Hay chúng ta đã làm gì để giữ cho ngọn lửa của Chúa luôn cháy sáng trong tâm hồn mình cho đến khi Chúa đến?

Lạy Chúa, Xin Chúa cho chúng con biết ý thức, khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn, để đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Cậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng con dám can đảm sửa đổi, canh tân lối sống mỗi ngày nên tốt hơn. Và xin cho chúng con cũng học theo mẫu gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, để đi đến với những người mà tâm hồn đang bị tội lỗi làm tổn thương để cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ họ. Amen.


Comments are closed.