Chúa Nhật 11 Thường Niên – Ngày 18/06/2017

Lời Chúa: Ga 6, 51 - 58

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 


Suy niệm

BÁNH HẰNG SỐNG

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51).

Sự sống của mọi động vật được nuôi bằng thực phẩm. Con bò, con trâu hay con ngựa đều ăn cỏ để tồn tại. Con người cũng cần thực phẩm để duy trì sự sống thể xác, nhưng sự sống ấy lại hữu hạn theo thời gian: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi”(Tv 90, 10). Rõ ràng, thực phẩm này không mang lại cho con người sự sống bất tử hay trường sinh mà con người vẫn hàng khao khát. Hôm nay, Chúa Giê-su giới thiệu cho dân Do Thái một loại bánh từ trời. Bánh này khác hẳn với bánh mà “Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết”( Ga 6, 49), nhưng bánh này mang lại sự sống đời đời, “Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây” (Ga 6, 51). “Thịt” chính là lời Chúa, bởi “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Lời ấy mang lại sức sống cho tâm hồn: “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi”. Xưa Thiên Chúa cứu dân Israel ra khỏi Ai cập, Ngài không những chăm sóc họ về phần xác nhưng còn hướng dẫn họ trong huấn lệnh của Người cụ thể qua mười điều răn mà Mô-sê đã nhận trên núi Si-nai.

Ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa, người tín hữu không ngừng học hỏi kinh thánh qua sự chỉ dẫn của giáo Hội. Trong các giờ phụng vụ của Hội thánh, Lời Chúa luôn có một vị trí quan trọng. Chính lời Chúa là tiếng Chúa nói với mỗi tín hữu trong cuộc sống hằng ngày. Lắng nghe và suy niệm lời Chúa sẽ là những chất liệu dinh dưỡng cho tâm hồn. Nó giống như những hạt mưa, mỗi ngày tưới xuống mảnh đất tâm hồn. Từ đó, mảnh đất tâm hồn sẽ có những mầm sống sinh hoa quả thần khí là “bác ái, hoan lạc, bình an”. Lời Chúa rất cần thiết trong các giờ kinh tối gia đình. Chính thánh Thần của Thiên Chúa sẽ tác động nơi các thành viên trong gia đình. Ngài biến đổi tâm hồn của chính chúng ta, làm cho chúng ta trở nên con cái Chúa. “con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo ta”. Nghe tiếng Chúa và áp dụng vào từng chọn lựa cụ thể là ta đang trở nên giống Chúa Giê-su. Người đã dùng lương thực hằng sống là thi hành thánh ý Chúa Cha. Lương thực đó đã trở thành con đường cứu độ muôn người. Chính chúng ta cũng được mời gọi bước theo con đường của thầy Giê-su. Đó là con đường khiêm nhường và hiền lành, con đường của phục vụ, hy sinh, con đường luôn đặt thánh ý Chúa lên hàng đầu trong mọi chọn lựa, quyết định.

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban cho chúng con bánh hằng sống để chúng con được hưởng sự sống muôn đời. Bánh hằng sống đó chính là lắng nghe và thi hành lời Chúa. Xin cho chúng con mau mắn vui hưởng bánh ấy trong từng phút giây của cuộc sống chúng con. Amen.


Comments are closed.