Thứ Tư tuần XXI Thường Niên – Ngày 30/8/2023

Lời Chúa: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: ‘Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri’. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”

 


Suy niệm

SỐNG CHÂN THẬT TỪ TRONG TÂM HỒN

“Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong,
các ngươi đầy sự giả hình và gian ác” (Mt 23, 28).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Matthêu đã thuật lại sự việc Chúa Giêsu dùng những lời nặng để quở trách những Kinh sư và Biệt phái, vì thói giả hình và lòng đạo đức không chân thật của họ. Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh những “nấm mồ”. Ở xứ Pa-les-tin lúc bấy giờ, các ngôi mộ thường được quét vôi màu trắng để dễ nhận ra. Đặc biệt, trước lễ Vượt Qua, các ngôi mộ thường được quét vôi lại, vì có đông đảo người trở về quê hương dự lễ. Đối với người Do Thái, các ngôi mộ bề ngoài có vẻ sạch sẽ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ. Do đó, để diễn tả sự giả hình của những Kinh sư và Biệt phái, Chúa Giêsu dùng hình ảnh “nấm mồ”, nghĩa là : “…bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp”. Chúa Giêsu còn cắt nghĩa thêm : “Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác”. Qua lời khiển trách này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, cách riêng là những môn đệ, phải thống nhất trong lối sống, tránh sự giả hình,. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống chân thật từ bên trong tâm hồn, và can đảm nhìn thẳng vào những yếu đuối của bản thân, mà mau mắn thay đổi.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng như những giáo huấn của Đức Giêsu luôn hướng người Kitô hữu sống chân thật từ trong tâm hồn. Đó là cốt lõi của đời sống đức tin. Như những Kinh sư và Biệt phái cách đây hai ngàn năm, chúng ta vẫn bị cám dỗ để dừng lại và mãn nguyện với cái bên ngoài. Làm sao để chúng ta thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa ? Làm sao để cái bên ngoài của chúng ta thực sự phản ánh cái bên trong ? Chính Chúa đã dạy chúng ta qua mối phúc thật : “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, thì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. Bởi, chỉ có tấm lòng thanh sạch, chúng ta mới thấy Chúa trong chính tâm hồn mình, và nơi những người anh em, phản ánh được cái cốt lõi của đời Kitô hữu. Và chỉ có lòng thanh sạch, chúng ta mới thấy Chúa hiện diện khắp nơi, và vì thế, chúng ta dạt tới sự bình an; còn người giả hình luôn bất an vì phải dùng vẻ bên ngoài để che giấu cái bên trong.

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện cho chúng con một lương tâm trong sáng và nhạy bén để chúng con biết đối diện và không trốn tránh sự thật về chính mình. Xin dạy chúng con biết làm đẹp tâm hồn bằng những việc đạo đức đích thực, hơn là tô điểm những hình thức bề ngoài, hầu được nhìn thấy Chúa trong tâm hồn, và nơi những người anh em của chúng con. Amen.


Comments are closed.