Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên – Ngày 30-06-2021

Lời Chúa: Mt 8,28-34

Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?” Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.

 


Suy niệm

NHẬN BIẾT QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

“Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia” (Mt 8,31).

Sứ vụ của Chúa Giêsu đến trần gian là để thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong hàng loạt những phép lạ thể hiện sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Trước đó, Ngài đã chữa người bị phong hủi, chữa đầy tớ của một đại đội trưởng, chữa bà mẹ vợ ông Phêrô đang bị liệt và sốt, chữa lành mọi kẻ đau ốm và dẹp yên biển động. Hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho hai người bị quỷ ám. Quyền năng của Chúa vượt trên sức mạnh của ma quỷ. Quyền năng này cho thấy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Ngài đến để giải thoát và chữa lành con người khỏi tội lỗi, khỏi sự thống trị của ma quỷ.

Miền Gađara là miền thập tỉnh, là vùng hang hốc, sào huyệt của bọn trộm cướp, đến nỗi “không ai dám qua lại lối ấy” (Mt 8,28). Hôm nay Chúa Giêsu đến Gađara, hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người, chúng kêu lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt 8,29). Chúa đến làm cho kế hoạch của ma quỷ phải tiêu tan (x. 1 Ga 3,8). Sự hiện diện của Người làm chúng lo sợ đến nỗi phải tìm cách chạy trốn, xin nhập vào bầy heo. Sự việc này làm thiệt hại về kinh tế cho người Gađara, họ thất vọng về Chúa Giêsu nên yêu cầu Người rời khỏi đất của họ (x. Mt 8,34). Họ không muốn Chúa gây thêm một tổn hại nào nữa. Có lẽ với Chúa Giêsu, Ngài không quan trọng hoá vấn đề vật chất, hai ngàn con heo chẳng là gì so với sự giải thoát hai con người đang chịu sự cầm buộc của ma quỷ. Đối với Chúa Giêsu, cứu độ là điều hệ trọng và khẩn thiết hơn mọi thứ khác. Tuy nhiên với người Gađara, vật chất đã làm mờ mắt họ, khiến họ không nhận ra ơn cứu độ đang đến với họ,.

Biết bao lần trong cuộc sống, tiền bạc và danh vọng đã làm mờ mắt chúng ta. Chúng ta thà chấp nhận sống dưới sự cai trị của ma quỷ, của tội lỗi, miễn là mình có nhiều tiện nghi, của cải và quyền lực… Lúc đó ta thấy Chúa đáng sợ, không muốn đi theo Chúa nữa vì sợ từ bỏ của cải như người thanh niên giàu có. Nhiều lúc Chúa đã ghé thăm, nhưng ta đã yêu cầu Chúa rời xa tâm hồn ta để ta mãi “ấm êm” trong sào huyệt của chính mình. Để rồi ta bơ vơ và lạc lõng giữ dòng đời này…

Tôi có như thái độ của người Gađara hay không? Đó là một sự sợ thất bại về kinh tế nên buộc Chúa Giêsu rời xa ta. Hay như hai người bị quỷ ám? Thiết nghĩ họ rất hạnh phúc và vui sướng vì được tự do khỏi sự thống trị của ma quỷ. Tâm hồn họ chắc chắn sẽ được bình an. Thế nên, tình yêu và quyền năng Chúa có ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi?

Nguyện xin Chúa giúp ta nhận ra tình yêu và quyền năng của Chúa qua từng biến cố của cuộc sống. Đặc biệt là nhiều khi phải đánh đổi tất cả để tâm hồn được bình an thì xin cho chúng ta sẵn sàng hy sinh và chấp nhận với tâm tình tin tưởng – phó thác. Amen.


Comments are closed.