Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên – Ngày 29/10/2021

Lời Chúa: Lc 14, 1-6

Một ngày sabat kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: Có được phép chữa bệnh ngày sabat hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabat? Và họ không thể đáp lại những lời đó.

 


Suy niệm

YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT

“Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: ‘Có được phép chữa bệnh ngày sabat hay không?’ Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.” (Lc 14, 3-4)

Đối với người Do Thái, ngày Sabat là ngày dành riêng cho Thiên Chúa, ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngày này được cử hành để tưởng nhớ việc Thiên Chúa hoàn tất công trình tạo dựng và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, đồng thời ghi nhớ việc dân Israel được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Vì thế, người Do Thái, nhất là nhóm biệt phái và kinh sư rất coi trọng việc giữ luật ngày Sabat. Họ kê khai rõ ràng những việc được làm, không được làm trong ngày này và giữ luật ngày Sabat một cách cứng nhắc đến nỗi đánh mất đi ý nghĩa đích thực, điều chính yếu của lề luật. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy điều cốt lõi của lề luật chính là yêu thương.

Tin Mừng đã nhiều lần thuật lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabat. Phải chăng Chúa Giêsu không giữ luật này? Chắc chắn không phải vậy. Vì Chúa Giêsu là Đấng đã đến kiện toàn lề luật và giải thoát con người khỏi những ràng buộc của lề luật cũ. Với Chúa Giêsu, không luật nào cao trọng hơn luật yêu thương: mến Chúa và yêu người chính là giới răn cao trọng nhất. Cả cuộc đời Chúa Giêsu đã minh chứng điều đó.

Tình yêu mang đến giá trị và ý nghĩa đích thực cho lề luật. Vì yêu thương mà Thiên Chúa ban lề luật cho con người. Thiên Chúa luôn muốn con người được sống trong ân sủng, được thăng tiến trong đời sống, trở nên những con người tự do thật sự trong tình yêu của Ngài. Việc tuân giữ lề luật như cách thức biểu lộ lòng kính tôn, yêu mến Thiên Chúa của con người, đồng thời giúp con người mỗi ngày nên hoàn thiện hơn, biết sống yêu thương tha nhân và tìm được hạnh phúc đích thực.

Theo tinh thần Kitô giáo, không phải chỉ những người không giữ luật, vi phạm luật là người đáng trách, nhưng bất cứ ai không sống yêu thương, không làm điều tốt và không thực thi nghĩa cử bác ái với tha nhân trong điều kiện có thể thì là người mang tội thiếu xót. Vì trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ không xét xử chúng ta dựa trên lề luật nhưng tùy thuộc vào tình yêu của mỗi người dành cho tha nhân. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người biết sống theo luật Chúa dạy bằng đời sống cảm thông, liên đới, bác ái và sẻ chia với mọi người.

Yêu thương là chu toàn lề luật (Rm 13,10). Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình yêu chính là cốt lõi và là điều quan trọng nhất trên mọi lề luật. Nhờ đó, mỗi người biết sống luật Chúa dạy với tình yêu chân thành và biết trao gửi yêu thương đến với mọi người.


Comments are closed.