Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – Ngày 22-04-2021

Lời Chúa: Ga 6,44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, BÁNH TRƯỜNG SINH ĐƯỢC BAN CHO NHÂN LOẠI

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51).

Thời Cựu Ước, bánh là dấu chỉ chúc phúc của Thiên Chúa “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân, cho Xi-on được lương thực dồi dào, và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh” (Tv 132, 15). Trong sa mạc, Thiên Chúa đã ban manna làm bánh nuôi dân trên hành trình tiến về đất hứa. Khi cung cấp cho Israel phương tiện sinh sống này, Thiên Chúa biểu thị cho họ sự hiện diện hữu hiệu của Ngài ở giữa dân (x. St 16,12), một sự hiện diện đem lại sự sống cho con người.

Manna trong sa mạc là hình ảnh tiên trưng về bánh thật từ trời. Bánh thật “bởi trời” không phải thứ Mana ăn vào và vẫn chết, nhưng chính là Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và ở nơi Người là sự sống (x. Ga 1,14.4). Manna là của ăn tạm bợ, mau hư nát gợi lên cho con cái Israel một cơn đói khác: đó là chính Lời Thiên Chúa, một thứ lương thực duy nhất không chỉ có khả năng làm cho lòng người được no nê nhưng còn đem lại sự sống đời đời cho con người. Còn trổi vượt hơn manna, Đức Giêsu mạc khải mình là Bánh Trường sinh và ai đến với Người không hề phải đói, ai tin vào Người chẳng khát bao giờ (x.Ga 6,35). Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa vì nơi Người có sự sống thần linh. Chúa Giêsu đã tỏ quyền năng của Thiên Chúa khi làm cho kẻ chết sống lại: con gái ông Giarô (x.Mc 5,21-42 ), con trai góa phụ thành Naim (x.Lc 7,11-17), Lazarô bạn Người (x. Ga 11,44). Cuối cùng, chính Chúa Giêsu cũng đã chiến thắng sự chết, qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh, Người được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã sống lại “như của đầu mùa của những kẻ đã yên giấc” (1Cr 15,20). Người là hiện thân “sự sống lại và sự sống: ai tin vào Người, dù đã chết cũng sẽ được sống”(Ga 11,25).

Sự sống đời đời được ban cho con người nhưng chỉ những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Chúa Giêsu, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa (x.Ga 1, 12). Đức tin là ơn Thiên Chúa ban để con người tự do gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa, đón nhận những chân lý mạc khải trong Đức Giêsu. “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng: “Đức Kitô Giêsu, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại” (Rm 8,34) đang hiện diện trong Hội Thánh Người dưới nhiều hình thức: trong Lời của Người, trong kinh nguyện của Hội Thánh Người, “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20), trong những người nghèo khổ, những bệnh nhân, những người bị cầm tù, trong các bí tích mà chính Người là tác giả, trong Hy tế Thánh lễ và trong con người thừa tác viên, nhất là Người hiện diện dưới các hình dạng Thánh Thể (x. GLCG 1373). Vì thế, với niềm xác tín này, người tín hữu tuỳ theo ân huệ và phận vụ riêng của mình, mỗi người phải thể hiện đường đức tin sống động, một đức tin khơi dậy đức cậy và hoạt động nhờ đức ái.

Con người không chỉ sống bằng bánh mà còn bằng mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa (x. Mt 4,4). Trên trái đất còn nhiều người đói khát, họ không phải đói bánh ăn, cũng không khát nước uống, nhưng họ đói khát Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết trở nên những chứng nhân đức tin giữa thế giới để con người có thể nhận được sự sống đời đời trong Đức Giêsu.


Comments are closed.