Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 20/12/2021

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG ĐỜI SỐNG VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA.

.

Do sự cao cả và lòng nhân hậu, Thiên Chúa luôn đi bước trước và mời gọi con người cộng tác vào kế hoạch của Ngài, nhằm mang ơn cứu độ đến cho nhân loại (x. St 12,1-9; Xh 3,1-12, Tl 6,11-24). Qua tường thuật của thánh sử Luca, nơi Đức Maria, chúng ta thấy một tiến trình vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Sau lời chào của sứ thần Gáprien, mặc dù bối rối, nhưng Đức Maria không sợ hãi như Dacaria (x. Lc 1,12). Thay vào đó, Mẹ suy tư trong lòng để hiểu hết ngụ ý lời chào của sứ thần. Bởi lời ấy ẩn chứa âm vang của Cựu Ước, mở ra viễn tượng Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban Đấng Messia (x. Xp 3,14-15). Sau khi được sứ thần giải thích (x. Lc 1,32-33), Mẹ đã bước vào cuộc đối thoại với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” (Lc 1,34). Mẹ không nghi ngờ về khả năng trách nhiệm được giao phó như Dacaria (x. Lc 1,18-20). Mẹ cũng không xin dấu chỉ để tin như Dacaria (x. Lc 1,18). Mẹ không hỏi tính cách xác thực của sự việc, nhưng Mẹ hỏi về cách thế nào để thực hiện lời hứa. Qua đó, Mẹ diễn tả lòng khao khát được hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Đó là cách thức biểu lộ của một niềm tin và lòng mến sâu xa. Với một tâm hồn luôn sẵn sàng, Mẹ đã thốt lên: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời xin vâng của Mẹ không phải là sự chấp nhận thụ động hay miễn cưỡng, nhưng là lời của một người muốn dấn thân, dám chấp nhận rủi ro và dám đánh cuộc mọi thứ, mà không có bảo đảm an toàn nào khác ngoài niềm tin: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Khi cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa bằng đức tin và sự tuân phục tự do, Mẹ trở thành nguyên nhân ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loại.

Chúng ta đang sống trong xã hội chịu tác động của chủ nghĩa cá nhân và tiêu thụ. Chúng lôi kéo chúng ta dựng nên một kiểu “văn hóa tường lũy”, chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng mình mà thờ ơ, vô cảm và không quan tâm đến người khác. Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi cộng tác với Ngài để mang niềm hạnh phúc đến cho nhân loại. Noi gương Đức Maria, chúng ta trở lại với cõi lòng mình để lắng nghe và phân định các dấu chỉ của thời đại. Qua đời sống cầu nguyện, bằng tâm hồn luôn sẵn sàng lắng nghe và khao khát tìm kiếm ý Chúa, chúng ta bước vào cuộc đối thoại chân tình với Thiên Chúa. Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng ta bước và là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi (x. Tv 119,105). Qua việc suy niệm lời Chúa, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa ở khắp mọi nơi, mọi lúc và nơi mọi người. Từ đó, một cách tiệm tiến, chúng ta sẽ khám phá được ý muốn của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Có như thế, chúng ta mới có thể cùng với Mẹ thưa lên rằng: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Đức Maria là mẫu gương của đời sống vâng phục thánh ý Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta biết sống theo gương Mẹ mà luôn thuận theo ý Chúa. Xin cho chúng ta luôn sống trong ý thức biết tận dụng mọi công việc, trong các mối tương quan để dấn thân phục vụ Chúa và đem lại niềm hạnh phúc cho tha nhân.

.


Comments are closed.