Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 24/10/2023

Lời Chúa: Lc 12, 35 - 38

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì là phúc cho họ.”

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA LUÔN TỈNH THỨC

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.”
(Lc 12,37)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy luôn có tinh thần sẵn sàng tỉnh thức vì sự quang lâm của Ngài cũng sẽ rất bất ngờ. Tinh thần đón chờ này được ví như người đầy tớ đón chờ ông chủ đi ăn cưới về. Người đầy tớ không hề biết bao giờ ông chủ về, vì theo phong tục truyền thống ngày xưa thì đám cưới của người Do Thái thường kéo dài có khi tới đêm khuya.

Bài học dụ ngôn của Chúa Giêsu có ý nghĩa cho tất cả các môn đệ, trong đó có mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy tỉnh thức để sống trong ơn Chúa và sống trong tâm tình con của Ngài. Hãy luôn có thái độ sám hối, ăn năn, và luôn có sự thay đổi cuộc sống mình cho phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Còn đối với thánh Phaolo, ngài đã triển khai giáo huấn tỉnh thức của Thầy Giêsu (Ep 6, 18) và kêu gọi đừng quá say giấc trong giấc ngủ mê của cuộc đời (1Tx 5,6). Cụ thể, hãy ý thức không để mình say mê trước những phù du, danh vọng hão huyền làm ta xa rời Thiên Chúa.

Tỉnh thức là không mơ màng nhưng là ý thức mình đang hiện diện trong cuộc sống, với công việc tùy theo hoàn cảnh và trách nhiệm của mỗi người mà chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa đã muốn và ủy thác chúng ta thực hiện. Từ đây chúng ta có thể hiểu rằng, tỉnh thức không chỉ là việc chờ đợi cuộc sống trên trời nhưng tinh thần tỉnh thức được bắt đầu từ ngay hôm nay trong những nếp sống thường ngày như làm việc có trách nhiệm, quan tâm phục vụ, bác ái yêu thương và tha thứ…

Lạy Chúa xin ban ơn để chúng con luôn ý thức và sẵn sàng chờ Chúa quang lâm. Xin dạy chúng con chuẩn bị cho ngày Chúa đến bằng sự trung thành phục vụ và cống hiến hết mình cho Chúa, và mọi người. Xin giúp chúng con trở thành những người đầy tớ kiên trì tỉnh thức và có trách nhiệm cho đến khi Chúa lại đến. Xin ở lại với chúng con khi chúng con thúc đẩy kế hoạch cứu độ của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.


Comments are closed.