Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh, 10-5-2021 Ga 15, 26-16, 4a “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Thần Khí của Ngài củng cố chúng ta…”        

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh, 10-5-2021

Ga 15, 26-16, 4a

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Thần Khí của Ngài củng cố chúng ta…”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy”

           Tin Mừng hôm nay (Ga 15, 26-16, 4a) cho thấy Chúa Giêsu rất quan tâm đến các môn đệ của mình. Họ sẽ trải nghiệm sự bị từ chối và phải đau khổ trong một thế giới không tin. Vì sự kết hợp mật thiết của họ với Chúa Giêsu, họ sẽ gặp số phận tương tự như Chúa, từ những người không tin, là những người nghĩ rằng mình đang phục vụ Chúa khi bách hại các môn đệ của Chúa.

           Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ của mình rằng Đấng Bảo Trợ sẽ đến – Thần chân lý xuất phát từ Chúa Cha. Thật vậy, bị tấn công bởi sự thù ghét của thế gian, và để không từ bỏ đức tin, các môn đệ rất cần sự giúp đỡ bền vững của Chúa Thánh Thần, Đấng làm chứng về Chúa Giêsu. Các môn đệ được mời gọi làm chứng giống như Chúa Giêsu, đầy tràn Chúa Thánh Thần, làm chứng về Chúa cho đến chết. Lời chứng của các môn đệ Chúa Kitô trong một thế giới không tin, được tăng sức bởi sự làm chứng của Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa Giêsu sai đi để trở thành “Người trợ giúp” Giáo Hội.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện trong lời khẳng định của Chúa Giêsu, không phải như một chân lý lý thuyết, nhưng như một sự thể hiện của người Kitô hữu với sứ mạng của Chúa Kitô. Tôi làm thế nào để diễn tả mối quan hệ của tôi với từng Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa?

–      Tôi làm thế nào để sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của tôi một cách hữu hình? Tôi có mở lòng ra cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng củng cố tôi trong sự bách hại không?

–      Tôi có để cho trái tim của tôi được Chúa mở ra để tôi có thể lắng nghe Tin Mừng, với sự nhạy cảm được canh tân không?

–      “Họ không biết Chúa Cha và Thầy” áp dụng cho những người tin sai, tin một vị thần giả tạo, hoặc một người hoàn toàn không biết về Thiên Chúa hoặc không chịu tin chút nào. Đoạn Tin Mừng này vẫn áp dụng cho các Kitô hữu ở Trung Đông giống như thời xưa. Nó cũng áp dụng cho những trải nghiệm của chúng ta trong xã hội thế tục ngày nay. Đâu là những cách chúng ta trải nghiệm sự thiếu hiểu biết về Chúa Cha và Chúa Con trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, và chúng ta có thể ứng phó như thế nào?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha, về Thần Chân Lý là Đấng biện hộ và giúp đỡ chúng con, trong một thế giới tục hóa đòi hỏi chứng cớ Kitô giáo của chúng con. Xin mở lòng chúng con đón nhận sự hiện diện biến đổi của Chúa phục sinh. Xin để cho chiến thắng Phục Sinh ngự trị trên tất cả. Chúng con yêu mến và kính thờ Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Đấng Bảo Trợ sẽ làm chứng về Thầy”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cầu xin Chúa an ủi, nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại trong thế giới ngày nay.

–      Khi đọc báo, xem tivi, vào mạng Internet, v.v., tôi xác định các yếu tố Tin Mừng, tập trung vào chúng và quảng bá chúng trong cuộc trò chuyện với gia đình, người thân và bạn bè…

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.