Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VIII-TN, 03-6-2023 Mc 11, 27-33 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài có thẩm quyền thiên sai”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần VIII-TN, 036-2023

Mc 11, 27-33

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài có thẩm quyền thiên sai

1.LECTIO

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ?

Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Chúa Giêsu sau khi Chúa mạnh mẽ, quyết liệt thanh tẩy đền thờ, với những hành động và lời nói có tính chất lật đổ của Chúa. Giờ đây, họ được các kỳ lão liên kết lại để thách thức Chúa xem Chúa lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Chúa Giêsu phản bác lại họ bằng một câu hỏi về quyền của Gioan làm phép rửa. Những đối thủ của Chúa, vì sợ đám đông, đã từ chối nói về nguồn gốc thẩm quyền của Gioan Tẩy giả. Những gì bắt đầu như một mối đe dọa đến thẩm quyền của Chúa Giêsu, thì đã kết thúc bằng việc phơi bày cho thấy những đối thủ của Chúa thực sự có ít thẩm quyền và can đảm đến mức nào. Những gì nhằm lật đổ và hạ nhục Chúa Giêsu đều đã biến thành một tỏ lộ sự khôn ngoan có thẩm quyền của Vị Tôn Sư thần linh.

2.MEDITATIO
Thẩm quyền của Chúa không phải là thống trị, áp bức hay vũ lực mà là tình yêu, là phục vụ và là khả năng nên giống nhau, ở gần nhau. Tôi có muốn chấp nhận thẩm quyền của Chúa Giêsu trong cuộc sống của tôi không ? Tôi có thực sự tham gia vào mối quan hệ tương đồng với Chúa không ? Tôi có sẵn sàng thực hiện các bước của sự lựa chọn sống theo Chúa không ? Tôi có quyết tâm làm theo Chúa cho đến cùng không ?
Có thể, khi tiếp cận bài Tin Mừng này, tôi không mong muốn trở lại với giai đoạn chịu Phép Rửa Tội và kinh nghiệm rất cơ bản và là nguồn gốc của mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa là Cha. Thay vào đó, một lần nữa, Chúa muốn bày tỏ tình yêu của Ngài vô cùng bao la, không thu hẹp vào trong bất kỳ nỗ lực, trở ngại nào, chỉ để đến được với tôi. Trái tim tôi, ngay bây giờ, có ở trước Chúa không ? Tôi có nghe thấy tiếng Chúa Cha nói với tôi và gọi tôi là “con”, khi nêu tên tôi không ? Tôi có thể chấp nhận câu nói về tình yêu này không ? Tôi có tín thác vào Chúa, tin Chúa và dâng mình cho Ngài không ? Tôi chọn thiên đường hay vẫn chọn trần gian ?
Tôi không thể suy niệm Tin Mừng hôm nay mà không đưa ra câu trả lời của mình. Chúa Giêsu nói với tôi một cách cụ thể ngày hôm nay, rằng “Hãy trả lời Thầy. Không ai có thể trả lời nếu không biết lắng nghe thực sự, là khả năng chỉ có thể đến từ sự khiêm tốn đích thực… Tôi có muốn thực hiện những bước này không ? Hay chỉ muốn tiếp tục phản ứng với xác tín của tôi, với cách suy nghĩ và cảm nhận xưa cũ của tôi, với sự tự phụ và tự mãn của tôi ?
Nhìn vào trong tâm hồn mình, tôi có cảm thấy bị chia rẽ quá nhiều, như những kẻ thù của Chúa Giêsu không ? Có vết thương nào trong tôi ngăn cản tôi trở thành một Kitô hữu hoàn toàn, hoặc thành một người bạn của Đức Kitô, hoặc thành môn đệ của Ngài không ? Điều gì trong cuộc sống của tôi đã ngăn cách tôi với Chúa ?
Tôi có hoàn toàn chấp nhận thẩm quyền thiên sai của Chúa Giêsu không ? Tôi có quảng bá sự thật mà Chúa Giêsu là Vị Tôn Sư thần linh đã dạy và thể hiện trong thế giới ngày nay không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu là Vị Tôn Sư thần linh, chúng con tôn thờ Chúa là Ngôi Lời nhập thể được Chúa Cha sai đến để hướng dẫn chúng con trong sự sống trao ban sự thật. Chúa vẫn sống trong Giáo Hội. Xin ban cho chúng con ân sủng nắm lấy sự khôn ngoan có thẩm quyền của Chúa, để chúng con có thể nắm giữ các nguyên tắc đạo đức, quan tâm đến nhu cầu của người yếu thế, bảo vệ văn hóa sự sống và theo đuổi lợi ích chung. Chúng con khiêm tốn phục tùng thẩm quyền thiên sai của Chúa vì Chúa là Đấng được Thiên Chúa sai đến và được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần để cứu độ chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ?

5.ACTIO

Tôi tìm hiểu và học hỏi Giáo huấn của Hội Thánh Công giáo và áp dụng Giáo huấn đó vào thực tế.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.