Lời Chúa Chúa Nhật VII-TN_C, 20-02-2022 Lc 6, 27-38 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài yêu thương và tha thứ”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Chúa Nhật VII-TN_C, 20-02-2022

Lc 6, 27-38

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài yêu thương và tha thứ

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ

     Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 27-38), nằm trong bài giảng của Đức Kitô trên chỗ đất bằng, gồm hai đoạn : “yêu kẻ thù” (c. 27-35) và “thương cảm và quảng đại” (c. 36 -38). Đoạn Tin Mừng này chứa đựng thách thức lớn lao đối với Kitô hữu là chúng ta phải triệt để nên giống Thiên Chúa trong việc mở rộng lòng tha thứ, tình yêu và lòng thương xót đến tất cả mọi người. Những đòi hỏi kiên quyết của Chúa Giêsu được lặp đi lặp lại : “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em…Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”.

     Tuy nhiên, những lời của Chúa Giêsu về sự tha thứ và lòng trắc ẩn, không thể được giải thích cách sai trái và lấy ra khỏi bối cảnh thiên sai của chúng. Những lời của Chúa về sự không trả đũa và sự tha thứ không kêu gọi chúng ta thụ động cũng như không cho phép chúng ta khuất phục trước cái ác và sự bất công. Thật vậy, thay vì cấp phép cho sự thụ động tiêu cực, những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca cần được giải thích như một thách đố về sự triệt để : yêu triệt để, quảng đại triệt để, triệt để nên giống Thiên Chúa. Nếu không có sự khác biệt nào giữa cách cư xử của các Kitô hữu so với cách cư xử của những người không phải là Kitô hữu, thì đâu là bằng chứng cho thấy Kitô giáo khác biệt ?

     Lời kêu gọi triệt để đến sự tha thứ, tình yêu và lòng thương xót đã chỉ ra đặc tính phi thường của Chúa Giêsu, Đấng nói lại một lần nữa, ở đây và lúc này, cho chúng ta biết thách thức này. Đấng kêu gọi chúng ta biểu lộ triệt để sự nhân từ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh bên trong để yêu thương và tha thứ một cách triệt để. Tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa, người môn đệ Chúa Kitô, được kêu gọi yêu thương triệt để, quảng đại triệt để và triệt để nên giống Thiên Chúa, có thể nói: “Trong Đấng là nguồn sức mạnh của tôi, tôi có thể làm được mọi sự” (Pl 4, 13).

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

     Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay về sự tha thứ và lòng thương xót kích hoạt tôi như thế nào ? Tôi có nhìn đời và nhìn người theo quan điểm của Chúa Giêsu không ? Đâu là câu trả lời của tôi trước mệnh lệnh của Chúa Giêsu : “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em…Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” ?

      -Tôi có sử dụng lời dạy của Chúa Giêsu về sự tha thứ và lòng trắc ẩn như một cái cớ để che giấu sự thiếu vắng công lý và chấp nhận sự tấn công dữ dội của bất công và tội ác không ?

     -Tôi có tình yêu và lòng thương xót như Chúa Giêsu theo đúng nghĩa đen, hay tôi hợp lý hóa nó và chia nhỏ nó ra để không áp dụng nó vào các tình huống khác nhau trong cuộc sống của tôi không ?

3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

     Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người (Đ.)

     CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà (Đ.)

     CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương…Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm (Đ.)

     Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, CHÚA cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn (Đ.)

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn… Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

     -Tôi nhắc đến tên người đã làm tổn thương tôi. Tôi cầu nguyện cho người đó trong một thời gian và tặng cho người ấy món quà tha thứ của tôi, dù là từ xa.

     -Tôi cầu nguyện cho các linh mục và thừa tác viên hòa giải trong cộng đoàn Kitô giáo.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.