Danh mục: Ơn Gọi

Con người sinh ra không phải chỉ để hiện hữu, nhưng còn là đáp trả…

Trước một ngã ba đường, có lẽ ai cũng phải dừng lại để suy nghĩ…

1 2