Danh mục: Tu Đức

Từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ, bên tai đã…

“Exsurge, psalterium et cithara, excitabo auroram” (Psalmus 108, 3) “Dậy đi thôi, hỡi đàn sắt,…

1 2 3 8